Obsah
Nyní fungující kalendáře
Zabudování do stránek webu umístěném na serveru Econnectu
Zabudování na vzdáleném serveru - PHP
Zabudování na vzdáleném serveru - Rámy (frame)
Zabudování na vzdáleném serveru - JavaScript

Kalendáře spolupracujících organizací z nichž se akce objevují v Kalendáři akcí Econnectu a které využívají nástroj Econnectu:

Kalendáře dalších organizací, které využívají nástroj Econnectu:

Nabídka nástroje pro vytváření vašeho vlastního kalendáře

Pokud jste nezisková organizace a máte zájem, aby se vaše akce zobrazovaly ve vlastním kalendáři na stránkách vaší organizace a zároveň i v tomto souhrnném kalendáři, kde se o akci dozví více lidí, můžeme vám nástroj pro takový kalendář poskytnout. V takovém případě získáte přístup přes vlastní administrativní rozhraní, které umožňuje snadnou a rychlou správu, nevyžaduje znalost HTML a zvládne ji běžný uživatel PC.
Cena nástroje je 1000,- Kč/rok + DPH, pokud provozujete kalendář akcí pořádaných více organizacemi, cena je 1000,- Kč jednorázově.

Kontaktovat nás můžete na adrese kalendar@ecn.cz nebo telefonicky na tel. 224 311 780.

Jak je možné integrovat kalendář do vašich stránek?

Po vaší závazné objednávce my pro vás v publikačním systému Toolkit vytvoříme databázi akcí a dáme vám k ní přístupové jméno a heslo. S ním se již přihlásíte do jednoduchého administrativního rozhraní, kde můžete zadávat a upravovat své akce. Při zadání akce se tato akce může zkopírovat i do dalších databází akcí - nejčastěji pak do databáze, ze které je zobrazován kalendar.ecn.cz. Vše je transparentní, takže i k vám do kalendáře mohou být zasílány akce nějaké spolupracující organizace, pokud se na výměně dohodnete. Do vaší databáze však nikdo nezasahuje - ta je plně pod vaší kontrolou a z ní se také budou zobrazovat akce na vašich stránkách.

Způsobů, jak zabudovat výstup z kalendáře do vašich současných stránek je několik a jsou popsány v následujícím odstavci. U všech popsaných možností však platí, že vzhled je plně na vás. Jeho základní nastavení je v ceně, takže pokud nám pošlete HTML šablonu (příklad stránky), jak by výstup měl vypadat, pak my vám výstup upravíme do požadovaného vzhledu. Pro inspiraci se můžete kouknout na již hotové kalendáře. Seznam vyplňovaných políček můžete okoukat z veřejného vstupního formuláře.

Výstup z kalendáře lze do vašich stránek zabudovat pomocí Server Side Includes(SSI), skriptu PHP, JavaScriptu, či pomocí rámů (frames).

Zabudování do stránek webu umístěném na serveu Econnectu pomocí SSI

Nejjednodušší způsob zabudování výpisu kalendáře do vašich stránek je v případě, že stránky, kam výpis chceme zabudovat, jsou na serveru Econnectu. V takovém případě můžeme použít tzv. Server Side Includes (SSI), které jsou nejrychlejším řešením.

Pokud stránky u Econnectu nemáte, pak je možné použít způsob s PHP, JavaScriptem, či rámy, popřípadě stránky na servery Econnectu přesunout (hostování stránek je pro neziskové organizace u Econnectu zdarma - viz. ceník.)

Postup

 1. Vytvoříme soubor *.shtml (např. kalendar.shtml)
  Shtml soubor je obyčejným HTML souborem, jen je v něm možné použít speciální SSI příkazy, kterých právě využijeme pro vložení výpisu z kalendáře.

 2. Do shtml souboru vložíme SSI příkaz pro zobrazení kalendáře (kód a demo stránku obdržíte od nás při nastavování vzhledu)
  Vložený kód bude vypadat např. takto:
      <div class="kalendar">
       <!--#include virtual="/aaa/slice.php3?slice_id=76176a542be67ea00ef774501a6bc734&$QUERY_STRING" -->
      </div>
    

  Příkaz je umístěn do standardní HTML stránky, a v na jeho místě se objeví výstup z databáze akcí.

Příklad kalendar.shtml souboru

    <html>
    <head>
     <title>Kalendář akcí</title>
     <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8">
     <link href="kalendar.css" rel="stylesheet" type="text/css">
    </head>

    <body vlink="#000080" link="#000080" bgcolor="#F3AD6D">
    <div>Zde bude nějaká hlavička a třebas i menu</div>
    <h2>Kalendář akcí</h2>
    <br>
    <table width="90%" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" class="odkazy">
     <tr>
      <td class="svetla">
        <!--#include virtual="/aaa/slice.php3?slice_id=76176a542be67ea00ef774501a6bc734&$QUERY_STRING" -->
      </td>
     </tr>
    </table>
    </body>
    </html>
  

Kódování znaků

Výstup z Kalenáře je standardně generován v kódování utf-8. Pokud vaše stránky používají jiné kódování, není problém výstup z Kormidla překódovat. Kód vložený do shtml souboru by se v případě kódování iso-8859-2 změnil na:
    <div class="kalendar">
     <!--#include virtual="/toISO8859-2/aaa/slice.php3?slice_id=76176a542be67ea00ef774501a6bc734&$QUERY_STRING" -->
    </div>
  

Jediná změna je tedy přidání "podadresáře" /toISO8859-2 - CSacek už pak provede vše za nás.


Zabudování do stránek na vzdáleném serveru s využitím PHP

Pro zabudování pomocí PHP platí v podstatě totéž, co pro metodu SSI. - stejně se nastavuje vzhled, stejně se případně mění kódování češtiny. Jedinou změnou je způsob zobrazení katalogu v - tentokrát PHP - souboru:

    <div class="kalendar">
    <?php
     // vypis akci
     readfile("http://aa.ecn.cz/aaa/slice.php3?slice_id=76176a542be67ea00ef774501a6bc734". ($x ? "&x=$x" : ''));
    ?>
    </div>
  

Parametr $x je nutné předávat výchozí stránce - jeho pomocí se scriptu říká, že chceme zobrazit detail akce x. Pokud si navrhnete vzhled, kde nebudete používat detail akce (všechny informace se tedy objeví rovnou v přehledu akcí, pak je integrace velmi jednoducha a není potreba ani předávat parametr x.

Verze s PHP je o trochu náročnější na nastavení - zejména požadujeme-li detaily akcí, či třeba stánkování akcí ( 1 | 2 | 3 ...)

Příklad priklad.php

    <html>
    <head>
     <title>Kormidlo</title>
     <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8">
    </head>

    <body vlink="#000080" link="#000080" bgcolor="#F3AD6D">
    <h3>Kalendář akcí</h3>

    <!-- **************** výpis akcí - zacatek ********************** -->
    <div class="kalendar">
    <?php readfile("http://aa.ecn.cz/aaa/slice.php3?slice_id=76176a542be67ea00ef774501a6bc734". ($x ? "&x=$x" : '')); ?>
    </div>
    <!-- **************** výpis akcí - konec ********************** -->

    </body>
    </html>
  

Zabudování do stránek na vzdáleném serveru s využitím rámů (FRAMEs)

Při tomto způsobu začlenění výpisu z katalogu do vašich stránek bude využita stránka s výpisem umístěná na našem serveru, kterou pro vás připravíme. Ostatní stránky pak mohou zůstat na vašem serveru plně pod vaší kontrolou.

Stránka na vašem serveru tedy bude např:

    <frameset rows="10%,90%">
      <frame name="main" src="http://vasserver.cz/hlavicka.shtml" noresize marginwidth="10" marginheight="10">
      <frame name="kormidlo" src="http://aa.ecn.cz/pro/unecso.shtml" noresize marginwidth="10" marginheight="10">
    </frameset>
  

Horní rám tak ukazuje na stránku na vašem serveru, v níž je například menu, logo, ... prostě vaše hlavička.
Spodní rám zobrazuje výpis z Kalendáře - daná stránka (v našem příkladu http://aa.ecn.cz/pro/unecso.shtml) je umístěná u nás na serveru - tu pro vás připravíme.


Zabudování do stránek na vzdáleném serveru s využitím JavaScriptu

Tento způsob je vhodný zejména tehdy, pokud se zrekneme veškeré interakce s výpisem akcí - nebudeme používat ani detaily akcí, ani stránkování a podobně.

Kód tedy v takovém případě bude vypadat zhruba takto:

    <div class="kalendar">
    <script type="text/javascript" language="JavaScript" src="http://aa.ecn.cz/aaa/jsview.php3?vid=2903">
    </div>
S nastavením vám samozřejmě pomůžeme
Nadaci Partnerství děkujeme
za podporu naší činnosti
Tento projekt podpořila Nadace rozvoje občanské společnosti
z prostředků Evropské Unie v rámci programu Phare

© 2001-2008; webhosting, webdesign a redakční systém Toolkit - Econnect