zaměření akce  typ akce  region  pořádající organizace
 
 
 
datum
 od data: 21.10.2018
21. 10. 2018 neděle Den původních odrůd jablek - svátek má Brigita

neděle 21. října 2018 -  

[Kultura]

Diskuze na téma souvislosti sebevědomí a genderu v uměleckém provozu. Jaký vliv na sebevědomí umělkyň a umělců může mít genderová rovnost? V čem je rozdílné postavení umělkyně či umělce vůči institucím? Jak se na uměleckém provozu projevuje mizení umělkyň v důsledku jejich mateřství? Jak vyřešit rozpor uměleckého společenského života a rodičovství zejména v pečující roli? Jaký vliv mají na umělce a umělkyně ekonomické souvislosti, v nichž jejich tvorba vzniká?

místo:
pořádají: 
kontakt:

neděle 21. října 2018 10:00 - 16:00 - Praha 

[Gender] Přednášky a diskuse

Příspěvky přednesou Deborah Gutermann-Jacquet, Magdalena Kohout-Diaz, Josef Fulka
 

místo: Husova 4a, Praha 1 AKC
pořádají:  Oddělení současné kontinentální filosofie FLÚ AV ČR a Nouvelle École Lacanienne
kontakt:

úterý 23. října 2018 08:00 - Praha 

[Životní prostředí] Konference a semináře,Přednášky a diskuse,Tiskové konference
Propojenost problémů dneška si žádá mezioborovou spolupráci. Jak to vypadá v hospodaření s dešťovou vodou? Tatáž plocha města může být využita jak k rekreaci, tak pro hospodaření s vodou, vhodnou kombinací opatření lze řešit sucho i povodeň. Koho s kým je potřeba propojit? Jak se dopracovat ke skutečně koncepčnímu přístupu pro plánování města, kde se dobře žije, a které funguje po technické, ekologické i společenské stránce?místo: Velký sál Novoměstské radnice v Praze, Karlovo nám. 1/23, Nové Město, Praha 2 Praha
pořádají:  Počítáme s vodou
kontakt:

Zdeňka Kováříková zdenka.kovarikova@ekocentrumkoniklec.cz 

úterý 23. října 2018 18:15 - 20:15 - Praha 

[Životní prostředí] Přednášky a diskuse
Smart café - diskuzní večer s odborníky na téma odpovědné spotřeby a také o možnostech, jak se chovat šetrně k životnímu prostředí (nejen) během Vánoc.
místo: Vodičkova 707/37, Praha 1, 1. patro Langhans - Centrum Člověka v tísni
pořádají:  Zelený kruh
kontakt:

Radka Fučíková radka.fucikova@zelenykruh.cz  Tel: 732 484 787

středa 24. října 2018 10:00 - 16:00 - Pardubický kraj 

[vzdělávání] Konference a semináře
Semináře se budou zabývat aktuální problematikou hospodaření s dešťovými vodami (HDV), která je nedílnou součástí adaptační strategie zmírnění dopadů změn klimatu. Jednou z podmínek udržitelného rozvoje je i systémová aplikace hospodaření s dešťovou vodou.
místo: Chrudim.
pořádají:  Ekocentrum Koniklec
kontakt:

Dagmar Koucká dagmar.koucka@ekocentrumkoniklec.cz 

středa 24. října 2018 18:00 - 20:00 - Praha 

[Gender] Přednášky a diskuse

Na dalším z řady diskusních večerů v Knihovně Gender Studies bude představena nejnovější kniha Jany Valdrové (Univerzita Innsbruck), jazykovědkyně a specialistky na genderovou lingvistiku „Reprezentace ženství z perspektivy lingvistiky genderových a sexuálních identit”. Autorka představí svoji analýzu označování žen ve vyjadřovací praxi veřejného prostoru. Diskutovat bude také Ondřej Beran, z Centra pro etiku na Univerzitě Pardubice, zástupce editorského týmu, který připravil knihu Deborah Cameron „Mýtus o Marsu a Venuši. Mluví muži a ženy opravdu různými jazyky?“ k vydání v českém překladu. O souvislostech genderu, queer a jazyka bude pak hovořit také Vít Kolek z Univerzity Palackého v Olomouci, který se zabývá genderem v jazyce a generickým maskulinem v němčině a v češtině.

 

místo: Masarykovo nábř. 8, Praha 2 Knihovna Gender Studies
pořádají:  Gender Studies, o. p. s.
kontakt:

čtvrtek 25. října 2018 01:00 - sobota 26. října 2019 - Praha 

[Životní prostředí] Konference a semináře,Přednášky a diskuse
Hra je pro vývoj dětí klíčová. Skrze hru děti poznávají samy sebe i okolní svět. Kvalita hry se odvíjí od kvality prostředí, ve kterém probíhá. Přijďte si vyslechnout názory odborníků a zapojte se do diskuze o zefektivnění procesu navrhování, realizace a certifikace herních prostorů tak, aby co nejlépe sloužily svým uživatelům, tedy dětem!
místo: CAMP / Centrum architektury a městského plánování, Vyšehradská 51, Praha 2, Areál Emauzského kláštera Praha 2
pořádají:  ČVUT v Praze, Fakulta architektury
kontakt:

tym@architekturadetem.cz 

čtvrtek 25. října 2018 09:00 - 11:00 - Praha 

[vzdělávání] Ostatní
U nás mají děti čas vyrůst. Přijďte se s nimi podívat, jak to funguje v Ekoškolce Rozárce. S čím u nás můžete počítat? Dostatek pobytu venku, program Začít spolu, zdravé jídlo, prostor pro svobodnou hru a přátelské prostředí. Jsme tu pro děti od 2 do 7 let. Těšíme se na vás.
místo: Ekoškolka Rozárka, Pod Havránkou 12/2, Praha 7 – Troja, 170 00 Praha 7 - Troja
pořádají:  Ekocentrum Podhoubí a Ekoškolka Rozárka
kontakt:

Eva Sůrová eva.surova@podhoubi.cz  Tel: 777 123 690

čtvrtek 25. října 2018 09:00 - 16:30 - Česká republika 

[Sociální oblast] Konference a semináře
Seminář je určen: sociálním pracovníkům a lidem, kteří se snaží být podporou pro děti a jejich rodiny (biologické i náhradní), sociálním pracovníkům pověřeným sociálně právní ochranou dětí a široké veřejnosti, která má zájem se s teorií a terapií attachmentu blíže seznámit.


místo: Pardubice
pořádají:  Amalthea z.s.
kontakt:

Olivová Radka vzdelavani@amalthea.cz  Tel: 774214696

neděle 28. října 2018 08:30 - 11:30 - Praha 

[Životní prostředí,kultura] Výstavy a veletrhy,Ostatní
Největší výstavní a prodejní akvaristická burza v Praze s dlouholetou tradicí, která se koná každou neděli (červen až srpen se konají akce nepravidelně) na Pankráci od 8:30 do 11:30 v První jazykové základní škole, Horáčkova 1100, Praha 4, u metra Pankrác.
místo: První jazyková základní škola, Horáčkova 1100, Praha 4, u metra Pankrác Praha 4
pořádají:  Ryby a rybičky
kontakt:

rybyarybicky@rybyarybicky.cz  Tel: 606 379 809

pondělí 29. října 2018 17:00 - Praha 

[Kultura] Přednášky a diskuse

Liší se ženský mozek od mužského? Jsou muži od přírody promiskuitnější? Je pro kluky přirozenější hrát si s autíčky a pro holky s panenkami? Měl Charles Darwin pravdu, když považoval ženy za méně vyvinuté a intelektuálně podřadné? Britská vědkyně, novinářka a popularizátorka vědy Angela Saini v knize Od přírody podřadné zkoumá fenomén výzkumů mezipohlavních rozdílů, který od dob Darwina patří mezi nejžhavější témata vědeckého zkoumání. Kniha vyšla ve Velké Británii v roce 2017 a získala cenu Physics World Book of the Year 2017 a druhé místo v žebříčku Goodreads v kategorii věda a výzkum. Časopisy The Spectator, deník The Guardian a mnohé další ji zařadily mezi knihy roku.

místo: Národní 22, Praha 1 Galerie Louvre
pořádají: 
kontakt:

úterý 30. října 2018 09:00 - 15:00 - Praha 

[Životní prostředí,kultura] Dílny a workshopy,Festivaly a slavnosti,Ostatní
Letošní první bleší trhy na Tylově náměstí. Tradiční bleší trhy na Tylově náměstí jsou ideálním místem pro milovníky roztomilých maličkostí i věcí, které zavál čas. Přijďte si najít něco, co vám udělá radost. Výběr je pokaždé rozmanitý…
místo: Bleší trh Tylovo náměstí, Tylovo náměstí, Praha 2 - Vinohrady, 120 00 Praha 2
pořádají:  c/o SVĚT HUB
kontakt:

info@pravyblesitrh.cz  Tel: 728 299 101

úterý 30. října 2018 09:30 - 14:00 - Praha 

[Kultura] Konference a semináře

Na 5. národní konferenci o genderu a vědě, která se bude konat 30. října 2018 v prostorách Akademie věd ČR, budou prezentovány výsledky výzkumu, který provedlo Národní kontaktní centrum – gender a věda Sociologického ústavu AV ČR, v.v.i. v letech 2017-18. Výzkum mapuje pracovní podmínky a stav personální politiky na českých vědeckých institucích. Na konferenci rovněž vystoupí britská novinářka a populizátorka vědy Angela Saini.

místo: Národní 3 AV ČR, konferenční sál 206
pořádají:  NKC - gender a věda
kontakt:

středa 31. října 2018 09:00 - 17:00 - Praha 

[Životní prostředí,Neziskový sektor,Dobrovolnictví,Regionální a komunitní rozvoj,politika] Konference a semináře
Pohled na nejúspěšnější města ukazuje, že vysoká kvalita života, životního prostředí a prosperita jsou spojené nádoby. Musí se budovat společně a promyšleně. Krajská konference EVVO 2018, která se uskuteční 31. 10. 2018 v Národní technické knihovně, propojuje lidi z veřejné sféry, firem a neziskových organizací s cílem podpořit spolupráci a inspirovat řešeními, která v praxi povedou právě ke zlepšování životního prostředí, zvyšování kvality života a celkové prosperity v Praze.

místo: Národní technická knihovna, Technická 2710/6, 160 80 Praha 6-Dejvice Praha 6 - Dejvice
pořádají:  MHMP a Ekocentrum Koniklec
kontakt:

Markéta Hrnčálová marketa.hrncalova@ekocentrumkoniklec.cz  Tel: 721626536

středa 31. října 2018 13:30 - 17:00 - Praha 

[Životní prostředí,ostatní] Konference a semináře,Přednášky a diskuse,Tiskové konference,Tábory, výlety a pobytové akce,Ostatní
Pohled na nejúspěšnější města ukazuje, že vysoká kvalita života, životního prostředí a prosperita jsou spojené nádoby. Musí se budovat společně a promyšleně. Krajská konference EVVO 2018, která se uskuteční 31. 10. 2018 v Národní technické knihovně, propojuje lidi z veřejné sféry, firem a neziskových organizací s cílem podpořit spolupráci a inspirovat řešeními, která v praxi povedou právě ke zlepšování životního prostředí, zvyšování kvality života a celkové prosperity v Praze.
místo: Národní technická knihovna Praha
pořádají:  Ekocentrum Koniklec
kontakt:

marketa.hrncalova@ekocentrumkoniklec.cz 

sobota 3. listopadu 2018 - Královehradecký kraj 

[Životní prostředí,Volný čas] Tábory, výlety a pobytové akce
Túra cestou necestou krkonošskými zákoutími, kopci i lesy, komentovaná Janou Tesařovou, odbornicí na reportáž z krkonošské krajiny. Vstupné: 150 Kč (nad 12 let), 100 Kč (nad 6 let), 250 Kč (rodina).
místo: Krkonoše
pořádají:  Správa KRNAP
kontakt:

Jana Tesařová jtesarova@krnap.cz  Tel: 733 673 642

neděle 4. listopadu 2018 08:30 - 11:30 - Praha 

[Životní prostředí,kultura] Výstavy a veletrhy,Ostatní
Největší výstavní a prodejní akvaristická burza v Praze s dlouholetou tradicí, která se koná každou neděli (červen až srpen se konají akce nepravidelně) na Pankráci od 8:30 do 11:30 v První jazykové základní škole, Horáčkova 1100, Praha 4, u metra Pankrác.
místo: První jazyková základní škola, Horáčkova 1100, Praha 4, u metra Pankrác Praha 4
pořádají:  Ryby a rybičky
kontakt:

rybyarybicky@rybyarybicky.cz  Tel: 606 379 809

neděle 4. listopadu 2018 09:30 - 16:00 - Praha 

[Životní prostředí,kultura] Přednášky a diskuse,Ostatní
Zbavte se fobií – Mnoho z nás trpí v dospělosti iracionálním strachem z některých zvířat – např. hadů či pavouků. Je vědecky dokázané, že fobie jsou z velké části naučené a lze jejich prožívání zmírnit. Zkušení chovatelé vás seznámí s obávanými tvory, vysvětlováním a postupným seznamováním se pokusí nahradit negativní pocity pozitivní zkušeností do dalšího života.
místo:
pořádají:  Zoologická zahrada hl. m. Prahy
kontakt:

pr@zoopraha.cz  Tel: 296 112 230

neděle 4. listopadu 2018 14:00 - 16:00 - Praha 

[Životní prostředí,ostatní] Koncerty,Tábory, výlety a pobytové akce,Ostatní
Koncert myslivecké hudby k příležitosti oslav svátku svatého Huberta, patrona lovců a myslivců.
místo: Areál zookoutku Malá Chuchle Praha Velká Chuchle
pořádají:  Lesy hl. m. Prahy
kontakt:

Štěpán Makrlík makrlik@lesy-praha.cz  Tel: 777358375

úterý 6. listopadu 2018 19:00 - 20:30 - Praha 

[Životní prostředí] Konference a semináře,Školení a stáže,Dílny a workshopy
Tradiční kurz výroby domácích vermikompostérů z odpadového materiálu. Odnesete si zbrusu nový vermikompostér i všechny informace, které potřebujete pro úspěšné zahájení domácího kompostování.
místo: Za Poříčskou branou 7, Praha 8 Dílna Z pokoje do pokoje
pořádají:  Kokoza, o.p.s.
kontakt:

Veronika Makovská veronika@kokoza.cz  Tel: 774433159

1 | 2 | Další


 Právě probíhající vícedenní akce
Laydeez do Comics - ŽENA 2.0 středa 17. října 2018 - úterý 30. října 2018 - Praha
Výstava Blízká setkání s...netopýry středa 17. října 2018 - středa 31. října 2018 - Praha
Výstava pro všechny smysly sobota 13. října 2018 09:00 - neděle 28. října 2018 17:00 - Praha
Jehličí od tundry až po rovník pátek 5. října 2018 01:00 - neděle 2. prosince 2018 - Praha
Výstava Největší objev – Fenomén zemědělství ve 100 předmětech pátek 28. září 2018 01:00 - sobota 29. prosince 2018 - Praha
Kvalifikační kurz pro pracovníky v sociálních službách pondělí 24. září 2018 09:00 - středa 5. prosince 2018 16:30 - Praha
Výstava Lesníkův rok pátek 29. června 2018 09:00 - úterý 1. ledna 2019 - Praha
Farmářské tržiště Heřmaňák sobota 20. ledna 2018 10:00 - sobota 29. prosince 2018 15:00 - Praha
Fotografické kurzy a workshopy sobota 25. listopadu 2017 - pondělí 31. prosince 2018 - Česká republika
E c o n n e c t
Katalog odkazů Kormidlo.cz
Občanská společnost -
  návod k použití
Hra o Zemi
Dobrovolnictví
Globalizace
Kurdistán a Kurdové
  ZPRÁVY Z ECONNECTU
 Komunitní centrum na pražské Kampě oživí dětské kresby netopýrů
 Umístění obchvatu Mikulova bude muset řešit krajský úřad
 Unikátní experiment. Vědci sledují přeměnu pole na druhově bohatou louku
 Netopýři obývající úkryty ve stromech si zaslouží lepší ochranu
 Jiří Černý novým ambasadorem YMCA
 
  TISKOVÉ ZPRÁVY NA ECONNECTU
 Vytváříme nová tokaniště pro tetřívka
 Obce v národních parcích mají další šanci investovat do svého rozvoje, MŽP je podpoří 100 miliony
 Ochranu Evropského zeleného pásu žádá 23 států. Vede územím bývalé železné opony a na jižní Moravě v něm hynou lesy suchem
 Chraňme Evropský zelený pás jako zelenou infrastrukturu
 Kavánova opona míří do restaurátorské dílny
 
  KOMENTÁŘE NA ECONNECTU
 Výzva iniciativy Vraťte nám stát! ústavním činitelům ohledně návštěvy čínského prezidenta v Praze
 Prohlášení muslimských organizací v ČR k teroristickým útokům ve Francii
 Prohlášení protikorupčních iniciativ Vraťte nám stát! a Veřejnost proti korupci ke kauze „kancléře“ prezidenta republiky V. Mynáře
 Analýza: Evropské fondy nezajistí udržitelný rozvoj regionů
 Jak na kakaovou krizi? Férovou cenou pěstitelům!
 
  Press servis - snadné zasílání tiskových zpráv do médií
Nadaci Partnerství děkujeme
za podporu naší činnosti
Tento projekt podpořila Nadace rozvoje občanské společnosti
z prostředků Evropské Unie v rámci programu Phare

© 2001-2008; webhosting, webdesign a redakční systém Toolkit - Econnect