Kalendář akcí občanského sektoru připravilo a provozuje občanské sdružení Econnect.
Při plnění kalendáře spolupracujeme s dalšími nevládními organizacemi, kterým byl poskytnut nástroj pro vlastní kalendář a akce se tak zároveň dostávají i do tohoto kalendáře. Jejich seznam a více informací najdete na stránce Jiné kalendáře.
Kalendář vzniká také za přispění veřejnosti a dalších NNO - nabízíme každému možnost vložit akci do kalendáře pomocí veřejného formuláře.

Co v kalendáři najdete?

  • Akce pořádané nevládními neziskovými organizacemi (NNO), které jsou určeny veřejnosti či dalším NNO (semináře, přednášky, diskuse, shromáždění, veřejné sbírky, brigády…).
  • Nekomerční akce pořádané jinými subjekty, určené veřejnosti (např. veřejnosti otevřené přednášky a semináře na akademické půdě, dny otevřených dveří ve státních institucích, kulturní akce apod.).
  • Akce a termíny určené speciálně po NNO (školení, semináře, konference NNO apod.)
  • "Věci veřejné" - termíny ve veřejné správě (např. veřejná projednávání EIA, veřejná projednávání strategických dokumentů, jednání zastupitelstev, schvalování rozpočtů apod.).
  • Tiskové konference pořádáné především NNO - určené hlavně pro novináře.

V Kalendáři lze akce vyhledávat podle:

- tématického zaměření akce:
Životní prostředí * Lidská a občanská práva * Sociální oblast * Gender * Neziskový sektor * Dobrovolnictví * Regionální a komunitní rozvoj * Právo * Politika * Mezinárodní vztahy * Evropská unie * Náboženství a víra * Kultura * Volný čas * Internet, počítače * Ostatní

- typu akce:
Konference a semináře * Přednášky a diskuse * Školení a stáže * Veřejné sbírky * Demonstrace a shromáždění * Tábory, výlety a pobytové akce * Brigády * Výstavy a veletrhy * Koncerty * Festivaly a slavnosti * Filmy a videoprojekce * Veřejná projednávání * Tiskové konference

- regionu, kde se akce koná:
Česká republika * jednotlivé kraje ČR * Slovensko * zahraničí

- pořádající organizace

- fulltextovým vyhledáváním - vyhledá řetězec znaků, který vložíte do prázdného políčka vlevo od tlačítka Hledej.


Pošlete do Kalendáře akci!

Návrh na zveřejnění akce může poslat každý pomocí jednoduchého formuláře "VLOŽTE VAŠI AKCI" Návrh přijde správci Kalendáře, který jej zkontroluje a zveřejní.


Jste nevládní či nezisková organizace a pořádáte nějaké akce?

Dejte o nich vědět veřejnosti prostřednictvím tohoto Kalendáře akcí v občanském sektoru!

Neziskovým organizacím nabízíme možnost získat nástroj pro svůj vlastní kalendář akcí pro své vlastní internetové stránky. Formát a design je dle vašeho návrhu a potřeb. Kalendář pak umožňuje snadnou a rychlou správu přes vlastní administrativní rozhraní, která nevyžaduje znalost HTML a zvládne ji běžný uživatel PC. Výhodou je, že zadané akce se objevují nejen na vašich stránkách, ale i v Kalendáři akcí v občanském sektoru. O pořádaných akcích se tak dozví daleko více lidí.

Cena nástroje je 1 tis. Kč jednorázově za nastavení vzhledu a zabudování do vašich stránek a 1 tis. Kč ročně za pronájem aplikace. Pokud provozujete kalendář akcí pořádaných více organizacemi potom se platí jen za kalendáře členů - souhrnný kalendář zastřešující organizace je pak zdarma.

Více informací získáte na adrese kalendar@ecn.cz a tel. 224 311 780.

Kdo někdy pořádal přednášku, demonstraci či výstavu ví, že jedním z problémů je přilákat na akci veřejnost. Pro neziskové organizace je vhodným a cenově dostupným způsobem propagace internet. Vystavujete-li akce pouze na vlastních www stránkách, uživatelé Internetu je nemusí najít - ne každý si pravidelně prohlíží stránky všech organizací. Proto jsme zřídili souhrnný Kalendář akcí pořádaných v občanském sektoru a zároveň vytvořili nástroj, který mohou využít i další organizace.

Technické řešení:

Celou aplikaci jsme se snažili navrhnout tak, aby nevyžadovala žádné prvky, které by byly ve vlastnictví jiných firem. Použili jsme tedy výhradně tzv. OpenSource (volně šiřitelné) nástroje.

Nadaci Partnerství děkujeme
za podporu naší činnosti
Tento projekt podpořila Nadace rozvoje občanské společnosti
z prostředků Evropské Unie v rámci programu Phare

© 2001-2008; webhosting, webdesign a redakční systém Toolkit - Econnect